De extreem lage waterstand in Nederland kende in Deventer zijn dieptepunt doordat de sluis sinds 6 augustus gesloten werd. Enkele schippers zijn daardoor ‘opgesloten’ in de Deventer haven, maar ook andere ondernemers ervaren financiële schade.

In een gezamenlijke brief schrijven de ondernemersverenigingen financiële schade te ervaren door deze sluiting. Ze dienen een claim in welke volgens hun gegrond is volgens ‘Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen’.

Of deze nadeelcompensatie ook werkelijk van kracht is zal de Tweede kamer moeten besluiten, welke dit initiatief onlangs nog heeft opgesteld. Met name de schippers lijden enorme financiële schade nu zij niet kunnen uitvaren en het is te verwachten dat hun beroep wordt gehonoreerd.