De hogeschool is samen met het bedrijf Pandora Intelligence bezig een moorddatabase te vullen, gebaseerd op informatie uit open bronnen, die behulpzaam kan zijn bij het oplossen van dit soort zaken.

Knotter: “Het recherchewerk van politie en justitie is tijdrovend; met de hulp de moorddatabase en de denkkracht van studenten en vrijwilligers kunnen mogelijk nieuwe onderzoekslijnen gegenereerd worden. We willen zo een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving en de slagkracht van de politie ondersteunen.”

“Dit is een mooie vorm van burgerparticipatie, waarmee we een steentje kunnen bijdragen aan het nieuw leven blazen in onopgeloste zaken, waarop politie en justitie kan besluiten een zaak te heropenen. We zijn een pilot gestart om te onderzoeken of studenten en vrijwilligers op deze wijze goed samen kunnen werken en in hoeverre de eindgebruiker daar baat bij kan hebben.

Het is volgens Knotter niet de bedoeling dat studenten en vrijwilligers die zich opgeven om mee te helpen voor eigen rechter gaan spelen. De opsporingsbevoegdheid van politie en justitie is en blijft een taak van hen.

Het grootste Kennisfestival van Nederland heeft donderdag a.s. de primeur. Tijdens dit festival zal dr. Jaap Knotter van Saxion hogeschool de aanwezige bezoekers laten ervaren hoe het is om aan een realistisch zaak te werken en met de denkkracht van de zaal proberen nieuwe aanknopingspunten te vinden.

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens het kennisfestival zullen het Saxion Lectoraat Advanced Forensic Technology en Pandora Intelligence een samenwerkingsovereenkomst tekenen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een moorddatabase en de daaraan gerelateerde producten/initiatieven, die opsporing kunnen verbeteren.

Bestuursvoorzitter Anka Mulder van Saxion is blij met deze publiek-private samenwerking: “het zorgt voor een versnelling van innovatie, waardoor producten sneller geïmplementeerd kunnen worden, zoals in het onderwijs”

Ard Jol, de managing director van Pandora voegt daaraan toe: “Op deze wijze zorgen we er voor dat studenten enthousiast meewerken aan de gezamenlijke initiatieven en dat leidt ook tot mogelijkheden voor een baan bij onze organisatie”.

Pandora Intelligence

Pandora Intelligence heeft een scenariomodel ontwikkeld waarmee criminele activiteiten kunnen worden voorspeld. Pandora Intelligence is in 2014 opgericht door Peter de Kock, destijds nog werkzaam bij de politie als hoofd van een afgeschermde afdeling van de National Politie. De basis van het bedrijf is het promotieonderzoek van De Kock aan de Universiteit van Tilburg, dat resulteerde in het proefschrift Anticipating Criminal Behaviour. Voordat hij bij de politie werkte was De Kock jarenlang documentairemaker.

Milan Keskin