Zij ontwikkelen hiervoor een drone, voorzien van innovatieve hightech, die stoffelijke overschotten kan detecteren. Hierdoor kan er zeer doelgericht worden gezocht en hoeft het zoekgebied niet te worden betreden, van belang voor het zekerstellen van sporen. Dit resulteert in een kleinere kans op contaminatie (vergaan) en een aanzienlijke tijdwinst.

Het afgelopen jaar heeft het lectoraat in samenwerking met studenten de eerste verkenningen gedaan, waarbij de eerste resultaten veelbelovend zijn. De komende 2 jaren werkt het lectoraat aan het optimaliseren van deze methode en het gereed maken voor praktisch gebruik door opsporingsinstanties. Hierbij werken zij samen met het Expertisecentrum Tech4Future (TFF), Politie (Landelijke Eenheid & Eenheid Oost), Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA), Robor Electronics BV, Archeopro BV en verschillende opleidingen van Saxion (Forensisch Onderzoek, Archeologie, Biomedisch Laboratorium Onderzoek, Chemie, Electrotechniek en ICT).