Zij ontvangen elk 25.000 euro ‘kiem-geld’ van Holland High Tech voor onderzoek dat vanuit de sector High Tech Systemen en Materialen, bijdraagt aan de innovatie voor een klimaatbestendig, water robuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland. Het gaat om de onderzoeksteams van lector Jan Veuger (Blockchain) die aan de slag wil met een smart-app Blockchain voor een duurzame bouwsector, lector Cas Damen (NanoPhysics) die een sensor wil ontwikkelen om ziekte bij dieren vroegtijdig op te sporen en lector Jaap Knotter (Advanced Forensic Technology) die wil innoveren met plaats delict onderzoek via lab-on-a-chip techniek.

Holland High Tech ondersteunt het nieuwe topsectorenbeleid en wil de wetenschap daar actief bij betrekken, ze plaatsten een open call om bedrijven en kennisinstellingen uit te nodigen hun samenwerkingsprojecten in te dienen. Naast dat alle voorstellen binnen de missies en thema’s moesten vallen waren de criteria; de kwaliteit van zowel het projectplan en consortium, de originaliteit van de oplossing en de potentiele impact van het plan. Van de vijf winnende projecten waren er drie van lectoren van Saxion. Met deze prijs kunnen de lectoraten gaan starten om samen met partners en ondernemers deze projecten vorm te gaan geven.

Thema Klimaat & Circulaire Economie – ‘Blockchain voor een duurzame bouwsector’. Partners: lector Jan Veuger (Hogeschool Saxion); Robert R.O. Hehakaya (Viggen Group); Antony Chang (2local).
De partners van het project ‘Blockchain voor een duurzame bouwsector’ onderzoeken of zij met blockchain een veilig en betrouwbaar gebouwenpaspoort kunnen ontwikkelen. Een gebouwenpaspoort waarin de verschillende ketenpartners in de bouw informatie met elkaar kunnen delen, zorgt voor minder materiaalverspilling waardoor er uiteindelijk duurzamer gebouwd kan worden.

Lector Jan Veuger: ‘’We zagen dat er binnen de vastgoedsector nog niet grensoverschrijdend werd gewerkt met een gebouwenpaspoort. Door middel van Blockchain kunnen we integrale data die onweerlegbaar zijn, vastleggen en daardoor duurzamer gaan bouwen’’.

Thema Landbouw, Water en Voedsel – ‘Sensor System for EarlyDetection of Veterinary Diseases’. Partners: Cas Damen (Hogeschool Saxion); René Heideman (LioniX); Sissi de Beer (Universiteit Twente); Berrian Lammers (AviVet B.V.).
De partners van ‘Sensor System for EarlyDetection of Veterinary Diseases’ investeren het kiem-geld  in onderzoek voor een sensor waarmee dierziektes eerder opgespoord kunnen worden. De sensor moet de specifieke geur, die gepaard gaat met de ziekte van een dier, kunnen opvangen en meten.

Lector Cas Damen: ‘’Met deze technologie hopen we dierziektes eerder op te kunnen sporen en zodoende het dierenwelzijn te bevorderen”.

Thema Veiligheid – ‘Plaats delict onderzoek op een chip: Single cell analyse m.b.v. microfluïdische systemen’. Partners: Jaap Knotter (HogeschoolSaxion/Politieacademie); Brigitte Bruijns (Micronit Microtechnologies).
Het lectoraat Advanced Forensic Technology van Hogeschool Saxion/ Politieacademie en microtechnologiebedrijf Micronit besteden het kiem-geld aan het ontwikkelen van een systeem waarmee lopende zaken en cold cases in rechercheonderzoek sneller worden opgelost. Zij passen bestaande microbiologische technieken als single cell amplificatie (vermeerdering) toe om de problemen van mengprofielen en te weinig DNA weg te nemen. En door gebruik van een lab-on-a-chip systeem wordt het proces minder arbeidsintensief en is de kans op contaminatie miniem.

Lector Jaap Knotter: ‘De sporen op een plaats delict leveren vaak te weinig DNA materiaal of een gemengd profiel op van bijvoorbeeld dader en slachtoffer. Met deze techniek kunnen wij met individuele cellen werken en deze opwaarderen naar een volledig DNA profiel. Wij verwachten hiermee in de toekomst bij te kunnen dragen aan de oplossing van meer zaken en ook cold cases’.

NWO-innovatiefestival
De uitreiking van de prijzen vonden vandaag plaats tijdens het NWO-innovatiefestival TEKNOWLOGY in Amersfoort. Een jury bestaande uit industriële, academische en departementale vertegenwoordigers heeft een zorgvuldige afweging tussen de inzendingen gemaakt.