Met steun van de provincie Gelderland worden drie pilots opgezet waarmee 75 mensen worden opgeleid en begeleid van werk naar werk binnen de Cleantech Regio.  

Korte switchtrajecten op maat  

De Parttime School van Saxion richt zich sinds vorig jaar actief op concrete personeelsvraagstukken van werkgevers in deze regio. Het doel van het programma dat nu start, is om gezamenlijk omscholingstrajecten samen te stellen van maximaal één jaar. Ook projectpartner ROC Aventus ontwikkelt modulair onderwijs hiervoor. Met het programma ‘Samenwerken aan wendbaarheid’ helpen maatschappelijke partners zoals Leerwerkloket Stedenvierkant, FactorWerk, Gelders Vakmanschap en Deventer Informatiestad, om deze vraagstukken op te halen bij werkgevers en bij het werven van switchkandidaten. Gezamenlijk geven de partners vanuit het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’ invulling aan de doelen van het Actieplan Human Capital van de Cleantech Regio. Zo ontwikkelen zij samen een manier van werken die ook schaalbaar is voor de lange termijn.  

Werken aan een wendbare arbeidsmarkt  

De arbeidsmarkt in Nederland verandert snel: de komende jaren verdwijnen naar schatting 1,3 miljoen banen en komen er tegelijk 1,4 miljoen nieuwe banen bij. Wanneer een medewerker een overstap wil maken naar een nieuwe baan in een andere sector is daarvoor vaak een diploma nodig en in de praktijk duurt dat langer dan gewenst. Doordat partners uit verschillende sectoren in dit programma nauw samenwerken, én door nieuw en flexibel onderwijs, kunnen werknemers via korte switchtrajecten sneller overstappen. Zo wordt het eenvoudiger om te switchen naar banen in kansrijke sectoren zoals techniek, zorg en ICT.  

Martijn Braber van Hogeschool Saxion: “Het is onze ambitie om werknemers op maat om te scholen én direct ook een nieuwe baan te bieden bij een werkgever in de regio. We maken als partners samen de cirkel rond door carrière-switchers vanuit een concrete werkgeversvraag via een kort onderwijstraject te begeleiden naar een nieuwe baan.”  

Sociaaleconomische impact  

De uitdaging in het programma is om zoveel mogelijk drempels weg te halen bij werknemers en bedrijven die ervaren worden bij het switchen naar een ander beroep of branche. Daarom wordt er, met behulp van een subsidie van Provincie Gelderland, gestart met drie pilots om werknemers op te leiden en begeleiden voor en in een andere baan. Deze pilots moeten leiden tot een nieuwe manier van werken. De ambitie is dat vanaf 2023/2024 jaarlijks 1.000 werknemers begeleid kunnen worden bij een carrièreswitch in de regio.  

Shira van der Werf van Cleantech Regio: “Juist nu is het extra belangrijk dat mensen flexibel en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt. Samenwerken aan wendbaarheid, waarin verschillende organisaties en instellingen uit de regio actief samenwerken en samen leren om werkzoekenden en werkgevers bij een succesvolle switch te helpen, is daarom een prachtig programma. 

De Cleantech Regio zet zich onder andere in voor een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt, en een circulaire en energieneutrale economie. Het is een triple helix organisatie: een samenwerking tussen de acht gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio.