De nieuwe masterspecialisatie Applied Archaeology bevindt zich op het snijvlak van toegepast en academisch onderwijs en is de eerste masteropleiding met een professioneel profiel in de archeologie in Nederland. Het doel van deze specialisatie is het arbeidsmarktperspectief van jonge archeologen en erfgoedexperts te verbeteren. Zij zullen worden opgeleid als toekomstig projectleider voor het archeologisch veldwerk en als erfgoedspecialist  bij overheden. 

De studie, met als voertaal Engels, zal starten in september en naar verwachting zullen de studenten voor één derde afkomstig zijn van Saxion, één derde van de Universiteit Leiden en één derde van elders. Voor Hbo bachelor studenten is dit een unieke mogelijkheid om door te stromen naar een masteropleiding. 

In de studie zal de nadruk liggen op twee gebieden: het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksvragen in een onderzoeksstrategie voor het veld met aandacht voor de nieuwste onderzoeksmethoden- en technieken. Het tweede terrein is de aandacht voor publiek en samenleving en de plaats van de archeologie in de ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Een bedrijfsstage maakt ook deel uit van de studie.  

Bachelor studenten Archeologie zijn toelaatbaar, maar er gelden enkele aanvullende toelatingseisen. Toetsen mogen in het Nederlands worden afgelegd en ook het eindwerkstuk mag in het Nederlands worden geschreven.