Solis biedt ouderenzorg binnen de regio Deventer. Dimence biedt specialistische ggz aan volwassenen en ouderen binnen de provincie Overijssel.

Wat houdt deze samenwerking in?

Solis heeft in toenemende mate cliënten met psychiatrische en/of gedragsproblemen. Dimence kan specialistische GGZ ondersteuning bieden en daarmee de cliënt van Solis, maar ook de hulpverlener, direct of indirect ondersteunen. Daardoor kunnen cliënten met psychische problemen toch blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Dimence heeft regelmatig te maken met cliënten waarbij, naast psychische problematiek, ook ouderdomsproblematiek een rol speelt. Daar ligt dan weer de expertise van Solis. Ook deze cliënten kunnen hierdoor op hun eigen vertrouwde plek blijven.

Indirecte ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het adviseren van een team over hoe om te gaan met het gedragsprobleem van een cliënt, het geven van een training of het advies van een specialist Ouderengeneeskunde.

Daarnaast willen beide organisaties elkaar “goed noaberschap” bieden. Een voorbeeld: op locaties met minimale bezetting kunnen nabijgelegen teams elkaar ondersteunen bij acute vragen. Deze hulp beschouwen Dimence en Solis als een vriendendienst.