Jaarlijks stemmen beide partijen de programmering met elkaar af. In overleg krijgt Present voor diverse voorstellingen kaarten ter beschikking. Present mag deze kaarten op haar beurt ter beschikking stellen aan haar netwerk. Daarmee komen de kaarten terecht bij mensen die door hulpverleners en begeleiders bij Present worden aangemeld. Naar de schouwburg kunnen, is voor deze doelgroep een enorm Presentje, wat blijkt uit de reacties na afloop. “ Moeder en dochter hebben het zo leuk gevonden. Het was voor hen ook de eerste keer dat ze een voorstelling in de schouwburg meemaakten, vertelden ze. Ook de dochter had heel aandachtig zitten kijken. Wat een groot plezier hebben jullie hen hiermee gedaan!”

Met deze ondertekening bevestigen de Deventer Schouwburg en Present dat ze veel waarde hechten aan het samen optrekken in de stad. De Deventer Schouwburg, het podium van de stad, wordt daarmee een plek waar steeds meer mensen uit de stad ook daadwerkelijk van kunnen genieten. De verbinding via Present met kwetsbare groepen en individuen, in samenwerking met zorg- en dienstverleners, maakt dat dit bijzondere en gewaardeerde aanbod terecht komt op plekken waar dat zeer welkom is.

Een samenwerking, waarbij een invulling wordt gegeven aan maatschappelijke betrokkenheid door een ondernemende schouwburg met Present als verbindende partij.