Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor mobiliteit: We willen de mobiliteit vergroenen. Dat betekent dat de hoeveelheid laadpunten gelijk op moet groeien met de groei van het aantal elektrische auto’s. Daarom gaan we gemeenten en regios ondersteunen. We dagen ze ook uit om met een bod te komen hoe zij invulling geven aan de groeiende laadvraag. Zo kunnen we goed monitoren of we op de juiste weg zijn en ons aanbod waar nodig aanpassen”.   

Gedeputeerde Tijs de Bree (energie) voor de provincie Overijssel: “We zien dat elektrisch rijden een enorme vlucht neemt. Dat is een mooie ontwikkeling. Als we aan de mensen en bedrijven vragen om elektrisch te gaan rijden, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende laadpunten zijn. Dat is één van de eerste dingen waar mensen naar kijken als ze overstappen. Als provincies hebben we hierin al een stap gezet door een grote, gezamenlijke aanbesteding te doen. In de huidige afspraken gaan we nog een stapje verder door een regionale aanpak voor laadinfrastructuur te maken. Samen zorgen we ervoor dat overstappen op elektrisch vervoer over een aantal jaren de meest logische keuze is.  

Regionale uitwerking 

Gemeenten komen op basis van een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid tot locaties waar laadpalen te plaatsen. Het gaat om laadinfrastructuur voor verschillende vormen van elektrische voertuigen en om laden in de openbare ruimte maar ook op privaat terrein.  De groei van het aantal laadpalen en elektrische auto’s heeft ook een impact op het elektriciteitsnet. Het beïnvloed de planningen van netbeheerders waar netverzwaringen nodig zijn. Gelderland werkdaarom samen provincie Overijssel en de netbeheerders een regionale aanpak uit hoe gemeenten te ondersteunen bij deze afwegingen.   

Aanbesteding  

Gelderland werkt al langer samen met Overijssel om de laadinfrastructuur te verbeteren. In 2018 is voor deelnemende gemeenten een aanbesteding publieke laadpalen uitgeschreven. Voor het vergroenen van de mobiliteit is het van belang dat het aanbod van laadpalen gelijke tred houdt met de vraag. Daarom is als onderdeel van het landelijk klimaatakkoord afgesproken dat er een NAL komt.