Met de statistische gegevens van Kennis en Verkenning en de kennis van de medewerkers van de sociale teams is een eerste stap gezet. Vervolgstappen zijn: gesprekken met de wijkteams (bewoners) en de partners in de wijk waarbij vragen gesteld worden als: herken je de cijfers, wat zijn jouw ervaringen, wat valt op?

Met de wijkanalyse licht de gemeente de wijk door om goed zicht te krijgen op thema’s en krachten in de wijk. Aspecten die voor de leefbaarheid van een wijk of buurt van belang zijn, zijn natuurlijk de fysieke en sociale kwaliteiten van de woon- en leefomgeving. Maar ook het gevoel van (on)veiligheid en de mate waarin bewoners maatschappelijk actief zijn.