Zij beheren deze en stellen het materiaal beschikbaar aan het publiek. Een samenwerking ligt voor de hand. De drie instellingen ondertekenen een convenant waarbij zij voortaan samen verder werken aan een collectie historische publicaties over Overijssel.  

Het doel van de samenwerking is het bereiken van een goede en laagdrempelige service aan het publiek door gezamenlijk een zo compleet mogelijke collectie van historische publicaties over Overijssel aan te leggen, te beheren, te ontsluiten en beschikbaar te stellen. 

Een eerste stap in deze samenwerking is het samenvoegen van de collecties. De Overijssel Collectie van Rijnbrink bestaat uit een in veertig jaar bijeengebrachte verzameling van boeken, landkaarten, brochures, pamfletten, manuscripten, microfiches, CD(rom)s, LP’s, verslagen en kranten. De stukken komen uit de periode circa 1460 tot nu. 

Het deel van de collectie van Rijnbrink dat niet meer voor uitleen aan publiek bestemd is, wordt samengevoegd met de collectie van Historisch Centrum Overijssel. Het boekmateriaal wordt samengevoegd met de collectie van de Athenaeumbibliotheek. De gehele collectie komt beschikbaar als raadpleegcollectie en wordt daarnaast op verschillende wijzen gepresenteerd aan het publiek. 

“Voor het behoud van de Overijsselse geschiedenis is het belangrijk een zo compleet mogelijke collectie op te bouwen, door deze samenwerking zetten we daar een grote stap in. Zo bevat de collectie van Rijnbrink veel kaartmateriaal over Twente en dat is een echte aanvulling op onze collectie. Door ieders expertise in te zetten worden we samen sterker en krijgt iedere geïnteresseerde nog beter toegang tot de collectie Overijssel.” vertelt directeur van Historisch Centrum Overijssel Vincent Robijn. 

Het deel van de Overijssel Collectie van Rijnbrink dat in het gebouw van Rijnbrink blijft (20e eeuw), blijft beschikbaar voor uitleen via de bibliotheek. 

Tineke van Ham, bestuurder Rijnbrink: “Dit samenspel laat zien hoe we als verschillende organisaties gebruik maken van elkaars kracht. Van actualiteit in de openbare Bibliotheek, naar een achtergrondcollectie bij Rijnbrink en een bewaarfunctie bij Historisch Centrum Overijssel en de Athenaeumbibliotheek. Met elkaar zorgen we dat alles voor iedereen beschikbaar blijft op de meest efficiënte manier.  

Alice van Diepen, directeur de Bibliotheek Deventer sluit daarbij aan: “Samenwerken lijkt gemakkelijk maar je moet wel de bereidheid hebben voorbij je eigen belang te willen kijken. Dat hebben Rijnbrink, Historisch Centrum Overijssel en de Bibliotheek Deventer/Athenaeumbibliotheek gedaan. Met als uitkomst een historische collectie voor en van Overijssel die op de juist plek bewaard, toegankelijk gemaakt en gepresenteerd wordt. Een historische collectie waar iedere inwoner van Overijssel trots op kan zijn.”   

Door de verschillende expertises samen te brengen wordt ervoor gezorgd dat de collectie historische publicaties Overijssel voor de eeuwigheid bewaard blijft en beschikbaar is voor elke geïnteresseerde. Kijk op de website van Historisch Centrum Overijssel, Athenaeumbibliotheek of jouw lokale bibliotheek voor meer informatie.