Diverse overheden hebben nu een convenant ondertekend. Waterschap Drents Overijsselse Delta is het eerste waterschap dat dit convenant ondertekend. 

“Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.” aldus voorzitter VNO NCW Midden Marcel Hielkema.  

Social Return On Investment 

Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen daarom veel onderling. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels. 

Eén beleid in Oost Nederland 

In Oost Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor een zelfde proces en waardering.  

Herman Odink, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta: “We vinden als waterschap belangrijk dat iedereen meedoet in deze maatschappij. Ook bij ons zijn daar kansen voor en het past in ons sociaal beleid dat wij die kansen bieden en pakken. WDODelta heeft Social Return on Investment (SROI) opgenomen in zijn duurzaamheids- en inkoopbeleid. We maakten via een samenwerkingsovereenkomst al gebruik van Werkbedrijf Regio Zwolle om hier invulling aan te geven. Dankzij dit convenant komt er een uniforme manier van uitvoering en komen er meer mogelijkheden voor de organisaties, maar óók voor de mensen die er gebruik van gaan maken.”  

Convenant vandaag ondertekend 

Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers vandaag het Convenant Social Return Oost Nederland. Vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant.