Vanaf 2018 rekent Salland één gelijke premie voor de basisverzekering, voor alle Salland-verzekerden. Dat betekent dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt afgeschaft. Jos Peeters, directeur Commercie & Operations: “Wij vinden dat zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om iedere Salland-verzekerde dezelfde premie voor de basisverzekering te bieden. Wij zijn blij dat we de premie voor 2018 fors hebben kunnen verlagen. Iedere Salland-verzekerde gaat er dan ook op vooruit. Ter illustratie: in 2018 kan een echtpaar hiermee tot 270 euro per jaar besparen.”

Reserves 
Ieder jaar geeft Eno (waar Salland Zorgverzekeringen onder valt) een deel van haar reserves via de premie terug aan haar verzekerden, zoveel als verantwoord is voor een goede bedrijfsvoering. Voor 2018 leidt dit tot een verlaging van de zorgpremies.
Eno kan deze verlaging doorvoeren omdat zij goede jaarcijfers presenteerde, de landelijke zorgkosten in 2017 lager uitvielen en Eno goede afspraken maakte met haar zorgaanbieders.