Doel is om hen weerbaarder te maken door bewegen, sport en spel, waarbij het stimuleren van verantwoordelijkheid en sociale ontwikkeling centraal staat. Op die manier kan in hun leven en toekomst een verschil worden gemaakt.

S.V. Colmschate ’33 en Mineke Foundation delen vergelijkbare doelstellingen en speerpunten op het gebied van gezondheid, veiligheid, bewegen, sport en spel en het versterken van de lokale gemeenschap. Beide organisaties zetten zich in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren op een respectvolle manier, met passie en plezier met elkaar omgaan, om zo ook de kansen te vergroten voor het benutten van hun potentieel.

In de eerste fase van de samenwerking vindt materiële ondersteuning plaats door sportkleding beschikbaar te stellen. Ook wordt gezamenlijk een vooronderzoek gestart voor een pedagogisch beleidsplan sport, spel, bewegen voor de jeugdclubs in Liberia in samenwerking met studenten.