Marc Leeuw, voorheen werkzaam bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, wordt directeur, zo meldt RTV Oost. 

Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel Specialty Chemicals nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen.

Eind 2025 moet het centrum onderdak bieden aan ongeveer driehonderd medewerkers en vijftig gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers van AkzoNobel Specialty Chemicals. Samen met de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2025.

Deventer, Overijssel, AkzoNobel en Herstructureringsmaatschappij Overijssel investeren 25 miljoen euro in de toekomst van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor hoogreactieve chemische technologie. Met de eerste nieuwe bewoners van het innovatiecentrum worden binnenkort de huurafspraken vastgelegd.  

“Open innovatie gaat over chemie tussen mensen. S/park biedt laagdrempelige toegang tot unieke kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, startups, onderzoekers en studenten normaliter niet toegankelijk zijn”, vertelt Leeuw. “Wij willen een katalysator zijn die de juiste reacties op gang brengt. Samen werken wij zo aan de chemtech-bedrijven van morgen en aan werkgelegenheid in de regio.