De ruzie tussen Buiten Groep en de gemeente speelt al twee jaar en hebben meerdere rechtszaken gezien. Het gaat over een boete voor een illegaal gebouwd chalet met bijgebouw op het recreatiepark en een boete voor permanente bewoning van een recreatiewoning met een bijgebouw. De gemeente legde voor beide overtredingen dwangsommen op van €25.000.

Volgens de RvS is er echter geen sprake van permanente bewoning van de recreatiewoning. Ook is de RvS van mening dat het gaat over een stacaravan in plaats van een recreatiewoning. Er was echter wel degelijk een vergunning nodig voor het bijgebouw. De Raad vindt een boete €10.000 passender voor de overtreding. De andere dwangsom van €25.000 voor het illegaal plaatsen van het chalet met bijgebouw vond de RVS wel terecht.