Gemeente moet financiële tekorten opvangen

De Deventer Schouwburg heeft in 2017 een verlies geleden van bijna een half miljoen. In 2018 is het verlies teruggebracht naar ruim een ton. Om te overbruggen naar de nieuwe Cultuurvisie van de gemeente is voor 2019 €180.000,- noodzakelijk plus een aanvulling van het eigen vermogen.

Dramatisch toekomstbeeld voor personeel Schouwburg

Vrijwilligersavond   foto PDF fotografie

Bart Holthuis, voorzitter van de RvC De Schouwburg, geeft in de brief aan dat 85% van het personeel ontslagen moet worden om een sluitende begroting te realiseren voor 2021-2024. Daarvoor moet €350.000,- aan frictiekosten gereserveerd worden.

‘In feite zal het de directie onmogelijk worden gemaakt de gegeven opdracht om van de Deventer Schouwburg een belangrijke, levendige en ook financieel goed draaiende hotspot te maken uit te voeren, terwijl de RvC deze missie evenmin nog langer waar zal kunnen maken en zal aftreden. ‘, Aldus Holthuis in de brief.

Petitie voor behoud aanbod Deventer Schouwburg

Inmiddels is de Schouwburg een petitie gestart waarin opgeroepen wordt voor behoud van het aanbod aan voorstellingen en activiteiten. Ondertekenaars verzoeken de gemeenteraad niet akkoord te gaan met het voorstel van het college om de subsidie gelijk te houden. Ten tijde van het schrijven staat de teller op op ruim 500 ondertekenaars en stijgt snel.