In de nieuwe ‘anderhalve meter gemeente’ is meer ruimte op straat nodig voor lopende en fietsende mensen, zodat men zich kan bewegen maar ook naar het werk kan fietsen en kan recreëren. Meer fietsers op de fietspaden, wegen en bij het verkeerslicht kunnen ook weer leiden tot opstoppingen waarbij het lastig wordt om continu de verplichte anderhalve meter aan te houden.

Éénrichtingsverkeer
Tjeerd van der Meulen van GroenLinks vertelde: “Er zijn talloze mogelijkheden om fietsers meer veiligheid en comfort te bieden. Denk aan éénrichtingsverkeer maar wellicht kunnen ook bepaalde rijstroken voor auto’s opengesteld worden voor de fiets waarbij tegelijkertijd de maximum snelheid wordt verlaagd.”

Extra fietsstallingen
Ook de ChristenUnie bedacht mogelijke oplossingen. Henrike Nijman vertelde: “Als het onvermijdelijk is dat er groepen fietsers voor een stoplicht wachten, zou je het verkeerslicht langer op groen kunnen laten staan of zelfs uitzetten. Verder kan ook aan extra fietsstallingen worden gedacht bij de gebieden waar de voetganger meer ruimte nodig heeft.”

Leefbaarheid en gezondheid
Tot slotte vertelde Gerry Stegeman van D66: “We willen graag dat kinderen -al dan niet met ouders- op de fiets naar school komen. Het komt de leefbaarheid in de wijken en de gezondheid van de Deventenaren niet ten goede als we ons nu door gebrek aan ruimte gedwongen voelen om bijvoorbeeld de auto te nemen.”