Koen Boswinkel van GroenLinks verwoordde de frustratie in de raad: “Het hele proces rond de bouw blijft behelpen en we zijn er bloedchagrijnig over.” Ook blijft de raad zitten met vragen of de financiële injectie nu voldoende is en geen extra tegenslagen meer te verwachten zijn.

Voor de VVD was het klip en klaar: “Heel veel Deventenaren zien de Viking als synoniem voor geldverspilling.” Aldus VVD-raadslid Bas Donkers. De partij is van mening dat het college de risico’s bij de bouw en de exploitatie van het pand onvoldoende onderkent en wil van het project af. Een op eigen initiatief geïnitieerd onderzoek zou erop wijzen dat het onafgebouwde pand en de daarbij behorende grond ruim €4 miljoen kan opleveren.

Het voorstel van de VVD kon rekenen op de nodige kritiek vanuit de raad. D66 fractievoorzitter Schuring: “Het niet realiseren van de Viking is veel duurder dan om door te gaan” en GL-raadslid Boswinkel wees Donkers erop dat juist het VVD voorstel “super onzeker is, want het is nog maar afwachten wat de onafgemaakte Viking oplevert.” Wethouder Grijsen voegde later toe dat “stoppen met het bouwproject in één keer een afboeking oplevert van naar schatting €20 miljoen op de vermogensreserve. Daardoor kunnen we of toekomstige investeringen niet doen of onvoldoende weerstandsvermogen overhouden om toekomstige risico’s af te dekken.”

In de coalitiepartij Gemeentebelang heerste volop verdeeldheid over de te nemen stappen. Op initiatief van de partij was een onafhankelijke expert, Twynstra & Gudde, gevraagd om het voorstel van het college tegen het licht te houden. Ook uit dit rapport bleek dat de hoge kosten voor de gemeente, als er wordt gestopt met het project, werkelijkheid worden. Desondanks stemden drie partijgenoten tegen de kapitaalinjectie. Uiteindelijk bleek de raad met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen akkoord te gaan met het extra geld voor de Viking. De VVD, DeventerNu, DENK en de drie GB-raadsleden stemden tegen.