Van alle provincies is Overijssel opvallend genoeg de enige provincie waar sprake is van een stijging. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde.

Woninginbraken 
Het aantal woninginbraken in de provincie Overijssel laat een stijgende trend zien die ongunstig uitpakt voor Overijsselse woningeigenaren en huurders. In de periode januari tot en met april 2019 waren er in totaal 549 woninginbraken in Overijssel. Dit jaar is dit aantal – in dezelfde periode – beduidend hoger (25,3% meer); met 688 woninginbraken.  

Op landelijk niveau is, haaks op de ontwikkeling in Overijssel, juist sprake van dalende aantallen woninginbraken. De maatregelen tegen de coronacrisis, waaronder ook ‘zoveel als mogelijk thuiswerken’, vormen naar alle waarschijnlijkheid de voornaamste reden voor inbrekers; om woningen te vermijden. Inbrekers lijken daarentegen uit te wijken naar minder risicovolle inbraakmogelijkheden, zoals bijgebouwen. 

Stijging schuurinbraken 
Ondanks de coronacrisis lijken inbrekers niet stil te zitten. Het lijkt er zelfs op dat ze juist uitwijken naar schuren en kelderboxen. Hierbij is landelijk sprake van een stijging van 24% van geregistreerde schuurinbraken in de maand april. 

In Overijssel werden er in april ook meer schuurinbraken gepleegd. Waar de Overijsselse politie vorig jaar april in totaal 59 ‘schuurinbraken’ registreerde, is dit jaar sprake van 64 inbraken (+8,5%). Alle onderzoeksresultaten zijn te bekijken op de woninginbrakenmonitor van Independer, waar ook de registraties van inbraken in bijgebouwen van woningen inzichtelijk zijn gemaakt.