Koop en huur 

Er zijn 261 koopwoningen gebouwd en 152 huurwoningen die eigendom zijn van de corporaties. Daarnaast zijn er 139 kamers beschikbaar gekomen voor studenten. De overige 75 nieuwe woningen worden verhuurd door particuliere eigenaren. 

Doorstroming bevorderen 

De Woonvisie vormt de basis voor woningbouwprogrammering en afspraken met corporaties. Wethouder Rob de Geest: “Het is vooral belangrijk dat er verschillende woningen bijkomen. Voor jongeren én ouderen, koop én huur en voor ieders portemonnee. Nieuwe woningen zorgen dat huishoudens doorstromen en daarbij een woning achterlaten. Zo komen woningen vrij voor bijvoorbeeld starters.” 

Locaties 

 • Havenkwartier studentenwoningen 
 • Steenbrugge fase 1
 • De Vijfde Hoek (Spijkvoorderenk en Spijkvoorderhout
 • Rivierenwijk Venen
 • Kantoor Gibsonstraat
 • Nieuw Larenstein
 • Eikendal 
 • Kantoor Le Coin (Snipperlingsdijk) 
 • Wijtenhorst/Douweler Leide
 • Korte B 18 appartementen
 • Rivierenwijk Venenplantsoen
 • Heukelenseweg 
 • Rielerkolk
 • Rielerweg 25-31 (Hermanslocatie) 
 • Kapelweide Lettele

In de Woonvisie 2018 staat dat er in Deventer tenminste 3.000 woningen bij moeten komen. Dit aantal is nodig om wonen in Deventer passend en betaalbaar te kunnen houden.