De routes van de lijnen 2/161 en 4 worden tussen het station en de Lebuinislaan omgewisseld. Lijn 2/161 gaat via de Hoge Hondstraat en WKC Keizerslanden rijden en lijn 4 via de Diepenveenseweg en Splithofstraat. Het is dan niet langer nodig om met lijn 4 via de Radboudlaan te rijden, omdat de halte Balderikstraat weer gebruikt kan worden. De bus gaat daarom weer via de Karel de Grotelaan rijden.

Op 4 maart werd de route van lijn 2 al gewijzigd zodat de halte Thomas Wildey bij het gelijknamige verzorgingshuis weer werd aangedaan door de bus. Voor de wijk Platvoet vindt er vanaf 1 april geen wijziging plaats. De provincie bekijkt samen met de gemeente of er alternatieve vormen van vervoer mogelijk zijn voor deze wijk.