De prijzen werden uitgereikt door de heer ir. A.P. Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel.

De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds jaarlijks toekent aan mensen die zich hebben ingezet voor de bevordering van de maatschappelijke participatie van (ex-) psychiatrische patiënten.

Karin van Doesum, preventiewerker bij de Dimence Groep, won de Roos van Jeugd Professionals;

Ixta Noa, een stichting die zich inzet voor psychische kwetsbaarheid, won de Roos van Jeugd Vrijwilligers;

Wim Kanis, operationeel specialist van de politie in Oost-Nederland, won de Roos voor Professionals;

Karin Klaver, een bijzondere onderneemster die denkt in mogelijkheden voor de mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt, won de Roos voor Vrijwilligers.<<