De commissie omschrijft Ron König als een empathisch en authentiek bestuurder, die door weet te pakken op momenten dat het nodig is. Iemand die vanuit zijn openheid mensen weet te verbinden. König geeft aan zich op korte termijn in Deventer te zullen vestigen en ook snel meer inwoners en instellingen te willen leren kennen. 

Goede kandidaten 

Onder de 30 sollicitanten bevonden zich, volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie,  kwalitatief goede kandidaten, met stevige ervaring binnen en buiten het openbaar bestuur. König voldeed volgens de raad uiteindelijk het beste aan het opgestelde profiel en de wensen van de Deventer inwoners. De vertrouwenscommissie heeft met plezier en in coöperatieve sfeer gewerkt aan de totstandkoming van deze aanbeveling. 

Benoeming en installatie 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt na besluitvorming in de Ministerraad de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. Na het Koninklijk besluit is de benoeming definitief. Naar verwachting zal Ron König vervolgens in een installatieraad op 6 juni 2019 worden geïnstalleerd.