Op 3 september 2018 heeft de regering van Bangladesh het Deltaplan aangenomen en een investeringsbudget van 37 miljard dollar toegewezen tot 2031. Het voorbereidingsproces nu wordt omgezet in overheidsbeleid, inclusief een aantal parallellen met de Nederlandse praktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Deltawet. 

Het Deltaplan 2100 van Bangladesh is tot stand gekomen door een proces dat is gebaseerd op het deltaplanningstraject zoals dat in Nederland wordt toegepast. Witteveen+Bos coördineerde de watervoorziening en het sanitatie-deel in het Deltaplan en nam deel aan de expertteams voor kustontwikkeling, watervoorraden en rivierbouw.