Één belletje 

Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Wij werken zelf ook met vrijwilligers, maar hebben in de praktijk gemerkt dat wanneer het echt alle hens aan dek is, extra handen altijd welkom zijn. Het voordeel van de samenwerking met het Rode Kruis is dat we letterlijk met één belletje een beroep kunnen doen op een grote groep extra hulp van een betrouwbare partij.”    

Ook het Rode Kruis ziet voordelen. Murvin Chan, Hoofd Nationale Noodhulp van het Rode Kruis: “Wij helpen mensen in nood, maar belangrijker is het natuurlijk om noodsituaties te voorkomen. In ons Ready2Helpnetwerk zitten 87.000 mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken als het nodig is. Door snel een beroep op hen te doen, kunnen we er samen met het waterschap voor zorgen dat we noodsituaties voorkomen.”  

Positief 

De extremen in het weer nemen toe, ook in Nederland. Periodes van hevige neerslag en hoogwater wisselen zich af met langdurige droogte en watertekort. Dit heeft gevolgen voor het werk van de waterschappen en het waterbeheer. In de afgelopen jaren draaide het Rode Kruis al enkele keren mee in calamiteitenoefeningen van het waterschap. Tijdens het hoogwater van 2018 hielpen burgerhulpverleners met het leggen van zandzakken op een dijk bij Kampen. De samenwerking is door beide partijen als positief ervaren. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst leggen zij de afspraken voor een verdere samenwerking vast. Ook andere waterschappen kunnen een beroep doen op het Rode Kruis voor ondersteuning.