De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Met de ondertekening van het convenant erkennen het Rijk en de regionale overheden het Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland. De overheden spreken met het convenant af dat ze zich in gaan spannen om het Nedersaksisch te behouden en het gebruik ervan te bevorderen.  

Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Friesland). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland, dat in de meeste Duitse deelstaten erkend is in het kader van deel III van het Europese Handvest.