Resultaten
Uit de enquête die gehouden is onder inwoners van het buitengebied blijkt dat zij de meeste overlast ondervinden van vuilstort en hardrijden. De resultaten laten ook zien dat sprake is van mogelijk drugs-gerelateerde activiteiten, zoals dumping van hennepafval en productie van synthetische drugs. Daarnaast blijkt dat op het gebied van verkeersveiligheid en onderhoud van de openbare ruimte verbeteringen in het buitengebied mogelijk zijn. De gemeente kijkt hoe ze de komende tijd met hun partners hier actie op kunnen ondernemen.

De resultaten van de enquête en de informatie van onder andere de politie geven de gemeente handvatten om aan de slag te gaan met het leefbaar en veilig houden van het buitengebied. Daar horen inwoners later meer over.

Komen er mensen ongevraagd op het erf? 

  • Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud hoe de mensen eruitzien. 
  • Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
  • Overleg met de wijkagent. 
  • Waarschuw de WhatsApp-groep van de buurt. 

Woning, bedrijfspand, schuur, stal of loods verhuren? 

  • Accepteer nooit contante betalingen, laat huur betalen via de bank. 
  • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie. 
  • Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft. 
  • Is de huurder geen bedrijf maar ergens in dienst? Dan kunt u vragen om een werkgeversverklaring en belt u de werkgever ter controle. 
  • Maak goede afspraken met de huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld periodiek afspreken om in de schuur te kijken of dat verbouwingen enkel in overleg plaats mogen vinden. 

Bij verdachte situaties kunenn inwoners dit melden bij de politie, wijkagent of anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl.