Belangrijke conclusies 

De antwoorden op de vragen in de enquête zijn duidelijk: 71% van de ondervraagden ondervindt (soms) overlast. Dat is veel! Een deel van de ondervraagden ondervinden zelfs gezondheidsklachten. In dit verband worden met name stress gerelateerde klachten genoemd en een verstoorde nachtrust. Ook maken veel Deventer inwoners (51%) zich zeer veel tot extreme zorgen over het vervoer van giftige stoffen over het spoor. 

Hoe nu verder? 

In de maand juli gaat de werkgroep Deventer Spoort de resultaten van de enquête bespreken met de wethouders Rorink en Verhaar. De gemeente heeft nu al besloten het scherpe en schelle booggeluid te willen aanpakken. Het College van B en W heeft een brief naar het ministerie geschreven om in aanmerking te komen voor een proef om dat piekgeluid te verminderen. Dat is snelle actie.
De werkgroep blijft doorgaan met werken aan het verminderen van overlast en risico’s van het treinverkeer in Deventer