Afhankelijk van de opkomst repareert het Repair Café uw artikel ter plekke, mocht het druk worden dan neemt men de spullen in en vraagt men u op een later tijdstip terug te komen.

Behalve eventuele kosten van materialen zijn er geen andere kosten verbonden aan de reparatie. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Men is er vanaf 10 uur om reparaties uit te voeren aan o.a. elektrische apparaten, kleding en fietsen.