Stimuleren energietransitie

De provincies Gelderland en Overijssel hebben beleid geformuleerd om de energietransitie te stimuleren. Dat wil zeggen de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals aardgas naar hernieuwbare energie. Voor beide provincies gelden de Europese en landelijke afspraken ten aanzien van het aandeel hernieuwbare energie.

Draagvlak

Dit jaar moet veertien procent van de energie afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Over drie jaar moet dat zestien procent zijn. Dat wil zeggen energie van onder meer wind en zon. Een belangrijke factor voor het realiseren van de omslag naar hernieuwbare energie is draagvlak. Naast de inzet op draagvlak binnen het beleid van de provincies, wordt er in het onderzoek gekeken wat er bij een aantal specifieke projecten op het gebied van wind, zon en biomassa gedaan is om het draagvlak te bevorderen.

Naar verwachting zal de energietransitie ook de komende jaren nog de aandacht krijgen en zullen er plannen worden gemaakt om te komen tot een groter aandeel hernieuwbare energie. De resultaten van dit onderzoek kunnen daarvoor gebruikt worden. Het onderzoek zal na de zomer worden aangeboden aan de Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.