De provincie Overijssel is rijk aan natuur in zowel beschermde natuurgebieden als daarbuiten. Activiteiten in deze gebieden die de na tuur verstoren, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg, het bouwen van een woning of de uitbreiding van een camping, staat de provincie in principe niet toe.

In uitzonderlijke gevallen kan er toch toestemming worden verleend. Voorwaarde hierbij is dat de schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt en wordt gecompenseerd door elders nieuwe natuur te realiseren. Deze uitzonderingsmogelijkheid wordt natuurcompensatie genoemd.

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in december 2019 aangeboden aan de Provinciale Staten van Overijssel.