De vervoerscentrale ging eind vorig jaar uit van een verlies oplopend tot €1,5 miljoen. Dit is uiteindelijk opgelopen tot €2 miljoen.

In 2017 leidde PlusOV ook al een fors verlies. Het routegebonden vervoer bleek hierbij ook de grootste extra kostenpost. Ondanks de toenmalige aanpassing van de begroting van 2018 met 7 ton is de rekening voor het routegebonden vervoer €1,5 miljoen hoger dan verwacht.

Uit de jaarrekening blijkt dat PlusOV het verlies verwijt aan onder andere de opstartproblemen van het leerlingenvervoer aan het begin van het schooljaar. Ook de in de begroting opgenomen efficiëntieverbetering van het leerlingenvervoer van 15% werd niet gehaald. De vervoerscentrale probeerde meer plekken in een bus bezet te krijgen maar bereikte het tegenovergestelde. Verder valt op dat PlusOV veel geld kwijt was aan externe inhuur. De kostenpost kwam net boven de 7 ton uit terwijl er minder dan 4 ton was begroot.

De negen gemeenten die bij de vervoercentrale zijn aangesloten dragen gezamenlijk het verlies. Voor Deventer komt de rekening uit op €524.250‬. De totale lasten voor de gemeente bedraagt net boven de €4 miljoen. Komend schooljaar voert Willemsen de Koning het leerlingenvervoer voor Deventer uit. De begroting is daar nog niet van bekend.

De fracie van Deventer Sociaal wil graag van het college weten of ze nog heil zien in de organisatie. PlusOV blijft namelijk nog verantwoordelijk voor het WMO-vervoer in de gemeente.