Nederland is opgedeeld in dertig regio’s die samen onderzoeken welke bijdrage iedere gemeente kan leveren en hoe die bijdrage ingevuld kan worden. 

De gemeente Deventer onderzoekt waar en hoe het best duurzame energie op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Wat is maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? En wat vinden de inwoners van Deventer? Welke plekken zijn geschikt, is er een voorkeur voor zonne- of windenergie? 

Hierover is al met veel inwoners gesproken en wordt de input en mening van inwoners op verschillende manieren opgehaald door ons. Meer informatie kunt u vinden op www.dorpspleindiepenveen.nl