Binnen dit samenwerkingsproject vragen de deelnemende stichtingen en verenigingen aandacht voor het belang van agrarisch erfgoed. Overijssel kent een rijk bestand aan historische boerderijen en bijzondere bijgebouwen, die voor een groot deel bijdragen aan het streekeigen karakter van het platteland. Een sleutelmoment in het behoud van een historische boerderij is wanneer het rieten dak aan vervanging of grootschalig onderhoud toe is. Besluit de eigenaar om een rieten dak geheel of deels te vervangen, dan blijft de historische boerderij weer voor een periode van dertig tot veertig jaar behouden.

Tegelijkertijd wijzen de partners op de positieve effecten van het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden. De toepassing van dit kwalitatief goede product uit de achtertuin van Overijssel is duurzamer en klimaatvriendelijker dan de import van riet uit China of Oost-Europa. Bovendien draagt een groter gebruik van riet uit de regio bij aan de instandhouding van zowel het eeuwenoude ambacht van rietsnijden als het natuurgebied Weerribben-Wieden. 

Excursies
Binnen het project Riet uit de regio komen deze twee lijnen samen met het initiatief om boerderijeigenaren een steuntje in de rug te bieden bij de aanleg of herstel van hun dak met riet uit de Weerribben-Wieden. Om de herkomst van het riet optimaal te ervaren, worden komende winter eveneens verschillende excursies naar de rietlanden georganiseerd en zal vanaf voorjaar 2021 in een rondreizend locatieprogramma het achterliggende verhaal van de rietwinning worden verteld. 

 Aanmelden
Voor de aanschaf of het herstel van een rieten dak met riet uit de Weerribben-Wieden is voor boerderijeigenaren een bijdrage van 7,50 euro per m2 beschikbaar, met een maximum van 1.500 euro. Meer informatie over de voorwaarden en het aanmeldformulier is te vinden opwww.ijsselacademie.nl. De aanmeldingstermijn loopt tot 1 juli 2020.