Samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de 8 gemeenten in de regio, ondernemers en onderwijsinstellingen, geeft Cleantech regio daarmee een stevige impuls aan het versterken van de groene, duurzame en inclusieve economie.

 

Strategische Board

De Strategische Board van de Cleantech regio heeft, als samenwerkingsverband van Overheid, Onderwijs en Ondernemers in onder andere de gemeenten Deventer, als primaire taak om een goed vestigingsklimaat te organiseren. Dat betekent een sociaal, economisch en ecologisch sterke regio. Deze regiodeal levert daar een bijdrage aan. Niet alleen door de rijksbijdrage maar ook door de toegezegde steun vanuit provincies, gemeenten, onderwijs en ondernemers. Gezamenlijk investeert Cleantech de komende jaren tientallen miljoenen in projecten als toekomstbestendige bedrijventerreinen in onder andere Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Voorzitter van de Strategische Board, Sebastiaan van ‘t Erve: “Dat we als Cleantech redio nu deze deal kunnen sluiten met de Rijksoverheid, toont de groei die we als ondernemers, overheden en onderwijs met elkaar hebben bereikt. De Cleantech regio en onze ambities op het gebied van duurzame groei staan nu stevig op de agenda.”

 

Wat is een regio deal?

In een regio deal worden afspraken gemaakt om regionale opgaven compleet aan te pakken. Onder leiding van minister Schouten besluit het kabinet welke voorstellen in aanmerking komen om te worden uitgewerkt tot een regio deal.

 

Cleantech regio

Cleantech regio is een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Dat is volgens Cleantech te danken aan de combinatie van een rijke historie, fraaie landschappen en de centrale positie in Nederland. Het belang van versterking en groei neemt toe. Dit is waar CTR constant aan werkt. Dat doen ze doormiddel van drie vaste punten:

  • Het versterken van de arbeidspositie van inwoners door inzet op omscholing en bijscholing
  • Het versterken van de groene leefomgeving door inzet op verduurzaming en circulariteit
  • Het versterken van de bedrijvigheid door inzet op groeimogelijkheden voor bestaande bedrijven en aantrekkelijkheid als vestigingslocatie

Cleantech gaat in gesprek met het Rijk om tot een definitieve deal te komen. Na de zomer zal de regiodeal volgens hen definitief zijn en start de fase van uitvoering.