Gemeente Deventer en Waterschappen geven subsidies aan huiseigenaren voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het aanleggen van groene daken. Dat biedt kansen voor hoveniers.

Kim van der Leest, die voor de branchevereniging het concept De Levende Tuin ontwikkelde, zal de workshop verzorgen.