De RGS is een samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De RGS kreeg subsidie van de provincie, maar die is vervallen sinds 2017. De bestuurslasten van de RGS waren relatief hoog. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de RGS op 1 januari op te heffen. 

Onderhoud  

De gemeenten vinden het van groot belang dat het onderhoud aan de recreatieve fiets- en wandelpanden geborgd is. Ook het onderhoud en doorontwikkeling van de netwerken met bijvoorbeeld nieuwe (thema) routes is een vereiste. De toeristische netwerken zijn populair bij recreanten en toeristen.  

Samenwerking 

Het onderhoud van de fietspaden gaat terug naar de drie gemeenten. Dit pakken zij samen op, net als de doorontwikkeling van de toeristische netwerken. Zij tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.