Ook het aantal opheffingen was hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland. Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Binnen de handel zijn webwinkels met ruim 15 duizend verantwoordelijk voor meer dan de helft van de oprichtingen. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld.

Toename aantal opgeheven bedrijven 

In 2019 zijn ruim 115 duizend bedrijven opgeheven, dat is een toename van 8 procent ten opzichte van 2018. Alleen in de landbouw is het aantal opgeheven bedrijven in 2019 lager dan in 2018. In het onderwijs is het aantal opheffingen met 19 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. 

De branches waar relatief veel bedrijven zijn gestopt zijn post en koeriers en de overige zakelijke dienstverlening. In de handel is het verloop bij de webwinkels het hoogst, hier stopte 1 op de 9 bedrijven. 

Per saldo is het aantal bedrijven het sterkst toegenomen bij de specialistische zakelijke diensten. In totaal kwamen er 17 965 bedrijven bij die specialistische zakelijke diensten aanbieden. Het gaat dan met name om holdings en managementadviesbureaus (+7 370). Ook de bouwnijverheid kende een behoorlijke netto groei van 14 270 bedrijven. 

Op 1 januari 2020 is twee derde van alle bedrijven een eenmanszaak, in 2007 was dat net iets meer dan 50 procent. Het aantal eenmanszaken is in deze periode bijna verdubbeld van 568 duizend naar ruim 1,2 miljoen.