Het RBT kwam maandagmiddag 23 maart onder voorzitterschap van Peter Snijders (burgemeester Zwolle) voor de derde maal bijeen in verband met de corona-crisis. Het RBT bestaat uit de elf burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, en onder meer de GGD-GHOR, brandweer, politie, defensie en het OM. 

Wekelijks bespreekt het RBT het actuele beeld in de regio, en beslist over te nemen maatregelen om de corona-crisis in de regio te beheersen. Op lokaal niveau ligt de crisiscoördinatie bij Gemeentelijke Beleidsteams (GBT’s). Tussen beide vindt uiteraard goede afstemming en uitwisseling plaats.  

Het RBT boog zich 23 maart over de ontwikkeling van de corona-epidemie in de regio. De tot maandag door het kabinet afgekondigde maatregelen om besmetting tegen te gaan, worden in de regio in de regel doorgaans goed en zorgvuldig opgevolgd. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo werd de regel om minstens anderhalve meter afstand te houden, soms slecht nageleefd in onder meer bouwmarkten en tuincentra. Ook bleven groepen jongeren soms bijeenkomen.  

Het kabinet besloot maandagavond tot aanvullende maatregelen. Indien goed overleg niet tot oplossingen leidt, kunnen deze maatregelen worden ingezet om groepsvorming op straat, ongewenste samenkomst op locaties en ongewenst winkelgedrag (op minder dan anderhalve meter) tegen te gaan.  

Het RBT komt op maandag 30 maart, of eerder indien nodig, weer bijeen.