Deze overeenkomst houdt in dat het Burgerweeshuis in samenspraak met de Rabobank een aantal activiteiten gaat organiseren. Om Deventer stad en regio aantrekkelijk te houden voor jeugd en jongeren worden in dit partnership enkele (nieuwe) evenementen georganiseerd. Zo ondersteunt Rabobank Salland de Let’s Go! frisfeesten. Twee jonge enthousiaste meiden tekenen voor de organisatie van deze frisfeesten voor 13 tot 16-jarigen die regelmatig in het Burgerweeshuis worden gehouden.  

Daarnaast gaat men naar voorbeeld van zeer geslaagde versies elders in de regio plannen oppakken om komend jaar enkele keren de grootste vrijdagmiddagborrel van Deventer te houden in het Burgerweeshuis. Burgerweeshuis en Rabobank betrekken studenten en verschillende Deventer bedrijven bij de organisatie van de ‘vrijmibo’. Om ook jongeren bij de ‘vrijmibo’ te laten aanhaken gaat de Rabobank Jongerenraad hier een grote organisatorische rol op zich nemen. Deze vorig jaar opgerichte jongerenraad bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken jongeren uit Salland. Zij waren ook aanwezig bij de feestelijke ondertekening van de overeenkomst.