Om doorgang te kunnen geven aan een aantal onderwerpen, heeft de gemeenteraad woensdag 22 april om 19.45 uur een raadsvergadering ingepland. Tijdens de vergadering zal onder andere de beëdiging plaatsvinden van een raadslid voor de fractie van Gemeentebelang. 

Om op een veilige wijze en met minimale bezetting besluiten te kunnen nemen, hanteert de raad – met goedkeuring van alle raadsleden –  de volgende werkwijze: de dag ervoor, op dinsdag 21 april 14.00 uur, zal er een vergadering worden geopend en gesloten. Hier zal het quorum (het minimaal aantal vereiste aanwezige leden) niet worden gehaald. Volgens de gemeentewet mag er in dat geval na tenminste 24 uur een vergadering plaatsvinden zonder dat een quorum vereist is. 

Via deze weg is het dus mogelijk om op 22 april een raadsvergadering te organiseren waar een minimaal aantal raadsleden bij aanwezig is. In verband met het coronavirus vindt de vergadering op 22 april zonder publiek en pers plaats. 

U kunt deze vergadering wel volgen via de livestream. De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u in het RaadsInformatieSysteem.