Er zijn 18 jongens en meisjes die in de Raad van Kinderen plaatsnemen. Ze komen uit de diverse wijken en basisscholen van de gemeente. Alle kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs konden zich aanmelden.

Het eerste onderwerp waar de Raad van kinderen over gaat adviseren is de besteding van de zogenaamde Klijnsma-gelden. Zij adviseren de gemeenteraad hoe het extra geld dat de gemeente heeft gekregen voor het bestrijden van armoede onder kinderen het beste uitgegeven kan worden.

De bedoeling is dat de Raad van Kinderen daarna diverse thema’s oppakt en behandelt, waar de gemeenteraad de inzichten van kinderen goed kan gebruiken. Er kunnen thema’s worden opgegeven via raadvankinderen@deventer.nl