Toekomst

“De toekomst vraagt om wind- en zonne-energie, maar ook om een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten van die energietransitie,” zegt fractielid Peter Hermans. “Wij willen dat onze inwoners meeprofiteren, door eigenaarschap van lokale energieprojecten of door compensatie voor veranderingen in hun landschap.”

Slagen van energietransitie

Het ontbreekt provincies momenteel aan bevoegdheden om af te dwingen dat omwonenden op die manier meeprofiteren van energieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer dat maandag werd gepubliceerd. De PvdA wil weten of de provincie Overijssel die conclusie deelt.

Fractielid Peter Hermans: “een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie is dat onze inwoners ervaren dat ze er baat bij hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een bijdrage aan de lokale gemeenschap. Wat ons betreft moeten de lusten zoveel mogelijk lokaal worden genoten. Wat we te allen tijde moeten voorkomen is dat een klein groepje investeerders er met de winst vandoor gaat en onze inwoners met de rekening laat zitten.”

De PvdA wil van de provincie Overijssel weten welke afspraken over compensatie er op dit moment worden gemaakt bij het plannen van energieparken.