De PvdA in Deventer kiest voor natuurinclusief bouwen en herstel van biodiversiteit. Meer dan drieduizend woningen worden de komende jaren bijgebouwd.

Gemeenteraadslid en initiatiefnemer Baran Aydin: “Door de biodiversiteit te herstellen bestrijd je uiteindelijk ook plagen zoals de eikenprocessierups. Want één van de redenen dat die rups zich de afgelopen jaren zo heeft kunnen verspreiden is door gebrek aan diversiteit in het bomenbestand en het gebrek aan natuurlijke vijanden, en dat komt weer door het gebrek aan biodiversiteit in de stad.”

Het college van B&W gaat op zijn voorstel nu een instrument ontwikkelen waarmee natuurinclusiviteit van toekomstige bouwprojecten eenvoudig getoetst kan worden.

“Dit houdt in dat er bij nieuwe bouwwerken de omgeving daarvan, zodanig gewerkt wordt dat de lokale biodiversiteit en natuurwaarden worden bevorderd. Bijvoorbeeld speciale dakpannen of gevels om nesten te bieden aan vogels en insecten, daken voorzien van sterke vlezige bladplanten, verschillende soorten bomen in de directe omgeving.” Aldus Baran Aydin.