Het  voornemen van  Den Haag vraagt om een stevig signaal van de lokale overheden om te voorkomen dat de staatssecretaris een besluit neemt met dergelijke gevolgen. Daarom stelt de PvdA woensdag in de raadsvergadering mondelinge vragen aan het college van B&W. Het college is weliswaar kritisch, maar de PvdA heeft behoefte aan aanvullende duidelijkheid over wat er nu speelt.

Zo wil de PvdA weten wat de bedreigingen zijn voor Deventer bij intensivering van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarnaast wil de PvdA weten hoe het college zich in het algemeen voorbereidt ‘om eventuele verhoging van de risico’s voor Deventer tegen te gaan. Gaat Deventer daarbij bijvoorbeeld af op informatie van het ministerie en/of NS of komt er een eigen gemeentelijk of regionaal onderzoeksmateriaal?’

Daarnaas is het volgens de fractie van belang om van het college te weten welke contacten er nu zijn naar het ministerie om zorgen en bezwaren vanuit Deventer duidelijk te maken. Ook wil de PvdA weten ‘welke activiteiten Deventer onderneemt en wie ze hierbij betrekt voor ondersteuning om ons in een sterke positie te brengen in dit debat en dit potentiële conflict met de Rijksoverheid.’