Verschillende gemeenten hebben al een vergelijkbare oproep gedaan. Dit geeft een krachtig signaal af aan het huidige kabinet. ‘Het vreemdelingenbeleid is in de eerste plaats een landelijke kwestie, maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die de gevolgen ervaren als kinderen uit hun stad of dorp uitgezet dreigen te worden’, aldus GroenLinks raadslid Anne van der Meer. ‘Uitzetting van gewortelde kinderen is een ernstige schending van de kinderrechten. Kinderen zijn in Nederland geworteld als ze hier minstens vijf jaar als minderjarige zijn sinds het moment waarop zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan hun vertrek, het zogenoemde meewerkcriterium.’ 

Volgens PvdA en GroenLinks wordt het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen. Het is van belang dat kinderen binnen vijf jaar zekerheid krijgen. ‘Als docent heb ik meerdere malen van nabij gezien hoe ontwrichtend de onzekerheid is waar kinderen in opgroeien’, zegt PvdA raadslid Anke Hamstra. ‘Ze willen er zo graag bij horen, maar krijgen de boodschap: jij mag er niet bij horen. Dat geeft zielepijn, juist in die vormende schooljaren.’ 

De motie van GroenLinks en PvdA kreeg ruime steun in de Deventer gemeenteraad en kreeg ook een positief advies mee vanuit het college van B&W.