“Overijssel is een prachtige provincie. En dat willen we zo houden,” zegt PvdA-Statenlid Peter Hermans. “De toekomst vraagt om wind- en zonne-energie, maar ook om een zorgvuldige inpassing van die nieuwe energie. We laten ons landschap niet verrommelen.” Met de aangescherpte zonneladder wordt een belofte uit het coalitieprogramma van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP ingelost. 

Zonneladder 
In de zonneladder legt de provincie een voorkeursvolgorde voor zonnepanelen vast. Dubbel ruimtegebruik is het meest gewenst. Dan worden zonnepanelen bijvoorbeeld gelegd op fabriekshallen, of geïnstalleerd boven parkeerplaatsen. Gebruik van kostbare natuur- of landbouwgrond is de laatste optie.  

“Kort gezegd: we leggen liever eerst de daken vol, voordat we ons buitengebied voltegelen met grote zonneparken,” zegt CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten. “Zo blijft landbouwgrond beschikbaar voor landbouw en beschermen we de kwaliteit van ons mooie landschap.”  

Compensatie 
De provincie staat aanleg van zonnevelden in het buitengebied alleen nog onder strenge voorwaarden toe. Zo moeten initiatiefnemers landschap en natuur extra compenseren. Ook wil de provincie dat initiatiefnemers omwonenden laten participeren in de opbrengst. Zo krijgt de omgeving ook iets terug voor de aanleg van een zonnepark.