De ondertekenaars van het akkoord spreken af om samen stappen te zetten om bijvoorbeeld schoner vervoer, schonere bedrijven en minder uitstoot door de landbouw mogelijk te maken. Het akkoord bestaat uit verschillende maatregelen die bijdragen aan de luchtkwaliteit. Een voorbeeld van een project in Overijssel dat bijdraagt aan schone lucht is de aanbesteding van het stads- en streekvervoer, waarbij op grote schaal elektrische bussen worden ingezet. Daarnaast onderzoekt de provincie of er een pilot kan komen waarbij agrariërs real-time kunnen zien welke stoffen ze uitstoten. Ook wordt er verkend of de provincie kan aanhaken bij een project in Zwolle, waarbij burgers de luchtkwaliteit meten met sensoren.  

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Overijssel voldoet aan de Europese normen voor schone lucht, maar wij hebben de ambitie om een stap verder te zetten. Het gaat immers om gezondheidswinst voor onze inwoners. Omdat de helft van de luchtverontreiniging afkomstig is van bronnen buiten de provincie, is het voor de hand liggend en ook noodzakelijk om met andere provincies, gemeenten en het Rijk hiertoe verdergaand samen te werken.”