In het noorden van Nederland is hierover onrust ontstaan, zo meldt RTV Oost. De route begint bij de Friese kust en loopt via Steenwijk, Zwolle en Deventer naar de Achterhoek.

De route begint bij de Friese kust en loopt via Steenwijk, Zwolle en Deventer naar de Achterhoek.

De laagvliegroutes zouden weer in gebruik worden genomen om te oefenen met de nieuwe F35-gevechtsvliegtuigen. Gedeputeerde Tijs de Bree laat weten ook overvallen te zijn door de berichtgeving. Inmiddels is volgens hem wel duidelijk dat er niet vandaag of morgen gevlogen gaat worden. De laagvliegroute is volgens De Bree jaren geleden buiten gebruik genomen. “Maar hij is nooit geschrapt”, licht hij vandaag toe op het provinciehuis in Zwolle. “Vandaar dat we bij allerlei plannen – bijvoorbeeld de bouw van windmolens – altijd rekening houden met het bestaan van deze routes.” 

“Wanneer Defensie besluit om de laagvliegroutes weer te willen gebruiken, dan is wel eerst een procedure nodig”, vervolgt De Bree. “Waarbij dan gekeken wordt wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld natuurgebieden.” Een aantal partijen zoals SP en CDA maakt zich zorgen over de plannen van Defensie. Zo is er volgens CDA-Statenlid Bart van Moorsel nogal wat veranderd in de ruimtelijke ordening van Overijssel. “Er liggen inmiddels woonwijken op plekken in de route, die er nog niet waren toen de laagvliegroute voor het eerst in gebruik werd genomen.” 

Gedeputeerde Tijs de Bree verzekert de politiek dat hij de belangen van Overijssel ‘met verve’ gaat behartigen bij Defensie. “De veranderingen in de ruimtelijke ordening moeten zeker onderwerp van gesprek zijn.” SP-Statenlid Harry Broekhuis vindt dat De Bree zich ook sterk moet maken om zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst op poten te zetten. “De inwoners van Overijssel hebben recht op tekst en uitleg van Defensie”, aldus Broekhuis.